Một số chú ý khi sử dụng quạt điện

Đăng bởiChu Thường vào lúc

   Không chạm vào cánh quạt khi quạt đang chạy, làm như vậy có thể dẫn đến chấn thương.

  Luôn luôn gắn lồng bảo vệ cánh quạt để tránh trường hợp khi có bất kỳ một người có thể chạm vào cánh quạt.

   Không nên sử dụng quạt khi lồng bảo vệ cánh quạt đã bị tháo rời khỏi quạt điện.

   Hãy chắc chắn rằng điện đã tắt trước khi thực hiện bất kỳ một hành động chạm các bộ phận và thiết bị của quạt điện như: kiểm tra hoặc thay thế các bộ phận, vv…

Chú ý.


    Không để dây điện của quạt quá căng hoặc kéo dây điện với lực quá mức. Chấn thương đôi khi có thể xảy ra nếu quạt treo có thể bị rơi rơi.

    Do không có thiết bị chèn vào các bộ phận quay của quạt. Vì vậy đôi khi có thể dẫn đến thiệt hại tài sản hoặc thương tích nhẹ do thiếu thận trọng.

    Không để quạt điện phải chịu sốc như rơi xuống, đổ, dập, vv… nếu xảy ra các hiện tượng đó sẽ dẫn tới làm ảnh hưởng về cơ chế hoạt động của quạt điện.

    Không được sử dụng quạt điện trong trường hợp nhiệt độ và điện áp cao hơn mức quy định. Hậu quả là sự gia tăng nhiệt độ cuộn dây hoặc cánh biến dạng, đôi khi có thể gây bỏng hoặc chấn thương nhỏ khác.

    Không chạm vào phần động cơ trong quá trình hoạt động để dừng quạt ngay lập tức.

    Không sử dụng quạt điện ở nơi có khí gây cháy nổ. Chấn thương nhỏ đôi khi có thể xảy ra do vụ nổ.

    Không tìm cách tháo rời, sửa chữa, hoặc sửa đổi quạt điện nếu không có hiểu biết về quạt điện và thiết bị

điện. Thiệt hại tài sản hoặc thương tích nhỏ đôi khi có thể xảy ra do điện giật, hỏa hoạn, vv…

   Không đi chung dây điện của quạt với những thiết bị điện khác.


   Hãy chắc chắn và đảm bảo quạt điện được gắn chặt bằng các bu lông và ốc vít. Nếu không thì có thể dẫn đến chấn thương do quạt bị rơi, lỏng cánh bị vắng ra, ốc vít bứt ra, vv…

   Cung cấp các biện pháp, chẳng hạn như cầu chì ngắt mạch, trên đường cung cấp điện của các thiết bị đang sử dụng quạt hướng trục. Ngắn mạch của quạt có thể làm ảnh hưởng đến các thiết bị khác.

0 bình luận

Bình luận