ASIA

ASIA
Ốp nổi vuông ASIA vỏ đen 18W

Ốp nổi vuông vỏ đen 18W

Công suất : 18W
Chiều cao(mm) : 35
Chiều cao(mm) : 220 x 220 x 35
Ánh sáng : Trắng, Vàng

THÔNG TIN CHI TIẾT
Ốp nổi tròn vỏ đen:
- Chip led nhập khẩu Taiwan
- Bảo hành 24 tháng 

Đọc thêm:

195,000₫
Ốp nổi vuông ASIA vỏ đen 12W

Ốp nổi vuông vỏ đen 12W

Công suất : 12W
Chiều cao(mm) : 35
Chiều cao(mm) : 175 x 175 x 35
Ánh sáng : Trắng, Vàng

THÔNG TIN CHI TIẾT
Ốp nổi tròn vỏ đen:
- Chip led nhập khẩu Taiwan
- Bảo hành 24 tháng 
155,000₫
Ốp nổi vuông ASIA vỏ đen 6W

Ốp nổi vuông vỏ đen 6W

Công suất : 6W
Chiều cao(mm) : 35
Chiều cao(mm) : 120 x 120 x 35
Ánh sáng : Trắng, Vàng

THÔNG TIN CHI TIẾT
Ốp nổi tròn vỏ đen:
- Chip led nhập khẩu Taiwan
- Bảo hành 24 tháng 
100,000₫
Ốp nổi tròn ASIA vỏ đen 12W

Ốp nổi tròn vỏ đen 12W

Công suất : 12W
Chiều cao(mm) : 35
Kích thước lắp đặt : 175
Ánh sáng : Trắng, Vàng

THÔNG TIN CHI TIẾT
Ốp nổi tròn vỏ đen:
- Chip led nhập khẩu Taiwan
- Bảo hành 24 tháng 
155,000₫
Ốp nổi tròn ASIA vỏ đen 18W

Ốp nổi tròn vỏ đen 18W

Công suất : 18W
Chiều cao(mm) : 35
Kích thước lắp đặt : 120
Ánh sáng : Trắng, Vàng

THÔNG TIN CHI TIẾT
Ốp nổi tròn vỏ đen:
- Chip led nhập khẩu Taiwan
- Bảo hành 24 tháng 

Đọc thêm:

195,000₫
Ốp nổi tròn ASIA 24W
Công suất : 6W
Chiều cao(mm) : 35
Kích thước lắp đặt : Ø300
Ánh sáng : Trắng, Vàng
-Chip led NK Taiwan.
- Bảo hành 24 tháng
270,000₫
Ốp nổi tròn ASIA 18W
Công suất : 6W
Chiều cao(mm) : 35
Kích thước lắp đặt : Ø220
Ánh sáng : Trắng, Vàng
-Chip led NK Taiwan.
- Bảo hành 24 tháng
165,000₫
Ốp nổi tròn ASIA 12W
Công suất : 6W
Chiều cao(mm) : 35
Kích thước lắp đặt : Ø175
Ánh sáng : Trắng, Vàng
-Chip led NK Taiwan.
- Bảo hành 24 tháng
140,000₫